GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Dofinansowanie 40 mln złotych na tramwaje dla GZM

Małgorzata Ozimska / Fot. Tramwaje Śląskie S.A.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Tramwajami Śląskimi S.A. umowę o dofinansowanie na 40 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki tej kwocie Katowice zyskają prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, a także kilkanaście peronów przystankowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podpisana umowa dotyczy trzeciego etapu Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego. Wsparcie z Programu infrastruktura i Środowisko otrzymały w latach 2017 i 2018 również dwa wcześniejsze etapy. Dofinansowanie całej inwestycji ze środków UE to prawie 600 mln złotych.

- Dzięki inwestycji Katowice zyskają nie tylko prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, ale również nowe, przebudowane przystanki, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, że inwestycja zachęci mieszkańców do porzucenia samochodów i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej – mówi wiceminister Waldemar Buda.

- To druga największa inwestycja pod względem wysokości otrzymanego wsparcia UE w sektorze transportu miejskiego. Etap trzeci, dla którego podpisujemy umowę o dofinansowanie z UE na blisko 40 mln zł, obejmuje modernizację czterech odcinków linii tramwajowej na terenie miasta Katowice - dodaje Waldemar Buda.

Głównym celem trzeciego etapu jest usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego.

- Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności. Pula środków UE przeznaczona na POIiŚ wynosi 86 mld zł. To pieniądze na największe inwestycje m.in. w transport, ochronę środowiska i energetykę. W ramach dotychczas podpisanych umów w województwie śląskim realizowanych jest aż 39 projektów z dofinansowaniem POIiŚ. Ich wartość to 19,8 mld zł, a dofinansowanie unijne – 11,3 mld zł.– podkreśliła Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT.

Zakres projektu obejmuje cztery zadania infrastrukturalne związane z przebudową istniejącej infrastruktury oraz 3 zadania związane z zakupem specjalistycznych pojazdów technicznych, tj. zakup 3 pojazdów torowych, zakup szlifierki torowej oraz zakup pojazdu specjalistyczno-ratunkowego. Projekt obejmuje m.in. przebudowę ok. 2,96 km linii tramwajowej (ok. 5,90 km toru pojedynczego) wraz z przebudową 13 peronów przystankowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo, iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu – powiedział Bolesław Knapik, prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Informacje o projekcie

Beneficjent: Tramwaje Śląskie S.A.
Projekt: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap III”
Wartość całkowita projektu: 75 823 776,06 zł
Wydatki kwalifikowane: 61 348 063,18 zł
Dofinansowanie UE: 39 724 745,54 złUdostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: