GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Informator Metropolii

Informator Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

KONTAKT

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Ogólny kontakt:

O NAS

Informator Metropolii

Celem Informatora jest dostarczenie mieszkańcom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przydatnych na co dzień informacji oraz promocja inwestycji i wydarzeń z obszaru Metropolii. Informator jest również miejscem debaty na temat kształtu, perspektyw oraz wyzwań, jakie stoją przed związkiem przemysłowych miast Śląska i Zagłębia.

WSPÓŁPRACA

Pola współpracy

Poza informacjami, które zbieramy i selekcjonujemy indywidualnie, chętnie promujemy nadesłane materiały, o ile tylko związane są z Metropolią lub miejscowościami wchodzącymi w jej skład. Współpracę z Informatorem mogą podjąć poniższe grupy nadawców:

Rzecznicy miast

Utrzymujemy bezpośredni kontakt z przedstawicielami urzędów miast i gmin - członków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Publikujemy bieżące wiadomości dotyczące miejscowości, prezentacje ich dokonań oraz zapowiedzi działań. Mogą to być również informacje tworzone wyłącznie z myślą o publikacji w Informatorze.

Agencje PR

Jesteśmy otwarci na współpracę z agencjami Public Relations. Chętnie rozpowszechnimy wartościowe dla mieszkańców Metropolii informacje, którymi chcą podzielić się reprezentowani przez agencje PR klienci. UWAGA! Agencje, które będą nadsyłać materiały niezwiązane z obszarem Metropolii, jako spamujące, będą blokowane i wykluczane ze współpracy.

Mieszkańcy

Dla nas Metropolia nie jest pojęciem związanym wyłącznie z miejską infrastrukturą i głośnymi wydarzeniami - to przede wszystkim mieszkańcy i ich życie, które Metropolia powinna ułatwiać. Głos mieszkańców ma znaczenie i na jego wyrażenie znajdziemy miejsce na stronach Informatora oraz profilu na Facebooku.

Przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca, którego firma ma siedzibę lub oddział na terenie Metropolii, może na stronach Informatora zaprezentować swoją działalność albo produkt. Jeśli przygotowany materiał ocenimy jako interesujący do publikacji, na pewno rozważymy utworzenie i rozreklamowanie takiej prezentacji.

Tematy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Jakie tematy podejmujemy?


Inwestycje 30%
Wydarzenia 35%
Opinie 20%
Inne 15%
  • Informujemy

    Pierwszym i najważniejszym celem Informatora jest budowanie zasobów informacji, dotyczących wszystkich miejscowości wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - nie tylko godziny otwarcia urzędów, ale wszelkie dane, które ułatwią mieszkańcom poznanie Metropolii i praktyczne poruszanie się w jej obrębie.

  • Promujemy

    GZM jest związkiem metropolitalnym, ale też nowym obszarem pojęciowym, z którym identyfikuje się coraz więcej firm, wydarzeń czy produktów. Wychodzimy temu naprzeciw - promujemy działające na terenie Metropolii przedsiębiorstwa i inicjatywy, ułatwiając dotarcie do nich również spoza regionu.

  • Poszukujemy

    Metropolia jest nadzieją dla lepszego funkcjonowania przemysłowych miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Przed nami są długie lata kształtowania się Metropolii. Wymaga to wiele bieżącego wysiłku, planów i dyskusji nad przyszłością. Dlatego będziemy wspierać poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mobilnie


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: