GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Nowe dane dotyczące demografii w GZM

Metropolia GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opracowała mapę prezentującą rozmieszczenia ludności i zmiany liczby ludności na swoim obszarze. Dane do tego celu pozyskano z rejestru PESEL i odnoszą się do stanu z początku 2024 r.

Dzięki opracowaniu można dowiedzieć się, w których rejonach GZM mieszka najwięcej mieszkańców, sprawdzić jak zmieniła się liczba mieszkańców w ciągu ostatnich 5 lat (i wcześniej) oraz jak wygląda struktura wiekowa.

Jest to kolejna odsłona prowadzonych analiz – dane za poprzednie okresy pochodzą z 2019 i 2014 roku. Mapę znajdziecie na portalu InfoGZM pod poniższym linkiem:

Portal InfoGZM


Portal InfoGZM stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w GZM oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM, a także mogą służyć merytorycznemu wsparciu poszczególnych departamentów Urzędu Metropolitalnego.
Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: