GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Wypełnij geoankietę w sprawie uchwały krajobrazowej

Metropolia GZM / YT Dziennik Metropolii

Metropolia przygotowuje standardy dla uchwał krajobrazowych - w specjalnie przygotowanej anonimowej internetowej ankiecie pyta mieszkańców o zdanie, aby poznać co myślą na temat ładu przestrzennego. Pytania dotyczą obecności reklam w przestrzeni publicznej, małej architektury, ogrodzeń a także uchwał krajobrazowych.

– Wyniki ankiet posłużą do stworzenia metropolitalnych standardów krajobrazowych, które będą mogły być wykorzystane przez gminy członkowskie w opracowywaniu tzw. uchwał krajobrazowych- mówi Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej w Metropolii.

– Mamy nadzieję, że wspólnie z gminami członkowskimi oraz mieszkańcami uda się w pewnym zakresie ujednolicić i wprowadzić modelowe rozwiązania w zakresie parametrów technicznych, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury tj. tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i tym samym wpłynąć pozytywnie na kształtowanie ładu przestrzennego- tłumaczy Andrzej Kolat.

Standardy nie będą odnosić się do konkretnych rozwiązań w sferze obowiązków dla odbiorców. Gminy wchodzące w skład GZM są bowiem bardzo różnorodne w zakresie ładu przestrzennego oraz mają zróżnicowaną specyfikę i uwarunkowania krajobrazowe. Będzie to zbiór rekomendacji, które będą mogły być wskazówką dla gminy i miast w dopasowaniu do indywidualnych potrzeb i założeń projektowanych konkretnych uchwał krajobrazowych.

Uchwała krajobrazowa jest przyjmowana przez gminy. Jest narzędziem ochrony zarówno krajobrazu kulturowego, ale także naturalnego. Wyznacza zasady umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na całym obszarze gminy.

Ankietę można wypełnić do 2 grudnia 2023 roku.

Poznaj pytania ankietyUdostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: