GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Kolejny krok w kierunku alternatywnego połączenia Katowic z Tychami

Metropolia GZM

PKP PLK ogłosiły postępowanie przetargowe dla projektu dotyczącego odtworzenia alternatywnego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez katowickie dzielnice Kostuchna i Murcki. To jeden z czterech ogłoszonych do tej pory przetargów w Polsce, a jednocześnie pierwszy z obszaru GZM w ramach Programu „Kolej+”.

Ogłoszone przez PKP PLK postępowanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”.

– Bardzo się cieszymy, że pierwszy z przetargów dotyczący zgłoszonych przez nas projektów zostaje ogłoszony już niecały miesiąc po podpisaniu umów – mówi Wojciech Dinges, pełnomocnik zarządu GZM ds. transportu szynowego.

– Opracowanie dokumentacji projektowej dla Katowic, czyli dla linii kolejowej 142, będzie bardzo ważne dla planowanego w przyszłości uruchomienia tam regularnego ruchu kolejowego w ramach Kolei Metropolitalnej. W międzyczasie powstaną budowane przez PKP PLK przystanki pasażerskie na tej linii, co jest ważne z punktu widzenia pełnienia funkcji objazdowej przez linię 142 podczas prac modernizacyjnych na linii kolejowej 137 z Ligoty do Tychów, gdzie będzie m.in. dobudowywana druga para torów dla ruchu aglomeracyjnego – tłumaczy Wojciech Dinges.

Zakres przetargu obejmuje m.in. przygotowanie koncepcji programowo przestrzennej (KPP), przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego, a także wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Projekt obejmuje dokończenie rewitalizacji istniejącej linii kolejowej nr 142 Katowice Ligota – Tychy oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych i likwidację przejazdów kolejowo-drogowych.

Oferty w ramach przetargu można składać do 10 lutego. Czas przewidziany na opracowanie kompletnej dokumentacji to 32 miesiące od podpisania umowy. Wartość projektu „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” jest wyceniana na około 143 mln zł netto.

Przypomnijmy, że umowy na realizację projektów w ramach rządowego Programu „Kolej+” podpisano 5 grudnia ubiegłego roku. W sumie z obszaru Metropolii zakwalifikowano wszystkie ze zgłoszonych sześciu inwestycji, dzięki którym zostanie odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstanie 14 przystanków osobowych.

Łączna wartość zgłoszonych z obszaru GZM projektów to niemal 1,5 mld zł. Ponad 317 mln zł to kwota, jaką GZM zapewniła swoim gminom na poczet wkładu własnego.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: