GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Budowa nowego szlaku kolejowego w Śląsku

Małgorzata Ozimska / fot. CPK

W Śląsku powstanie od podstaw nowa trasa kolejowa. Będzie to 30-kilometrowy odcinek od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju i dalej do istniejącej linii pomiędzy Chybiem a Żorami. Odcinek ten będzie częścią europejskiej trasy kolejowej dużych prędkości łączącej dwa wielkie ośrodki miejskie w Górnym Śląsku - Ostrawę po stronie czeskiej oraz Katowice i całą Metropolię GZM po stronie polskiej. Inwestycja jest częscią polskiego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ponad 7 milionów złotych otrzymała spółka Centralny port Komunikacyjny z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” na dokumentację przygotowawczą budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej w województwie śląskim. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz spółki CPK podpisali umowę o współpracy, która daje zielone światło do realizacji projektu na poziomie krajowym.

Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy nowego, brakującego połączenia kolejowego o charakterze transgranicznym pomiędzy Chybiem a Żorami, Jastrzębiem-Zdrój a przejściem granicznym Polska - Czechy.

Całkowita wartość projektu to ponad 14 milionów złotych, z czego połowę będą stanowiły środki unijne z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Centralny Port Komunikacyjny (CPK) po raz pierwszy sięgnie po środki unijne w ramach tego instrumentu.

„Inwestycja ma dwa wymiary – lokalny i międzynarodowy. Lokalny, ponieważ doprowadzi kolej do Jastrzębia-Zdroju, jednego z największych miast w Unii Europejskiej, które nie ma dostępu do kolei pasażerskiej. Międzynarodowy, bo odcinek ten będzie częścią europejskiej trasy kolejowej dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę” – powiedziała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Gdzie w tym wszystkim CPK?

Trasa ma być fragmentem jednej z dziesięciu szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących do portu i Warszawy z różnych kierunków. Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Zabiegamy o to, by w przyszłości wsparły również inne połączenia kolejowe prowadzące do Portu Lotniczego Solidarność” – zaznaczyła minister Jarosińska-Jedynak.

Projekt CEF przyczyni się do usunięcia brakującego ogniwa na Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i pozwoli na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z Czechami.

„To pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu Kolejowego CPK w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Uzyskanie wsparcia finansowego, przy dużej konkurencji projektów z innych krajów UE, to dowód na to, że inwestycja jest potrzebna, i że Bruksela patrzy na nią przychylnym okiem” – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała.

Inwestycja realizowana przez spółkę CPK to ważny element z punktu widzenia realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z Programem kolejowym CPK projekt stanowi odcinek szprychy numer 7 CPK – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Czechowice-Dziedzice – Jastrzębie-Zdrój – granica państwa.

Jest to pierwsza część projektu globalnego, który finalnie obejmie prace inwestycyjne na odcinku Chybie/Żory-granica państwa. Wartość projektu globalnego szacowana jest na około 300 mln EUR.

„W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zawarto prawie 60 umów o współpracy z dofinansowaniem ze środków CEF dla inwestycji rozwijających nie tylko infrastrukturę kolejową, ale także transport drogowy i lotniczy w Polsce. Od dziś do głównych beneficjentów unijnego dofinansowania pochodzącego z Instrumentu „Łącząc Europę” - GDDKiA, PAŻP i PKP PLK S.A. – dołącza CPK realizując projekt o strategicznym znaczeniu dla Śląska” – zaznaczyła p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

„To bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. Po pierwsze, nasza inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z Czechami, z którymi jako spółka blisko współpracujemy podczas przygotowań do transgranicznych projektów kolejowych Katowice-Ostrawa i Wrocław-Praga. Po drugie, nasza linia pozwoli na włączenie do sieci połączeń dalekobieżnych prawie 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój” – podkreślił prezes CPK Mikołaj Wild.

Instrument "Łącząc Europę"

Instrument "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to instrument, który został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci (TEN-T) w sektorach transportu, energii i telekomunikacji. Łączny budżet CEF w latach 2014-2020 to 30,6 mld EUR, z czego 24,2 mld zostało przeznaczone na transport. Środki te przeznaczone są na budowę systemu czystego, bezpiecznego, inteligentnego i zrównoważonego transportu, dlatego też większość dotacji przyznawanych jest na inwestycje kolejowe.

„Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stworzenia dokumentacji przygotowawczej dla budowy 30-kilometrowego transgranicznego odcinka linii kolejowej to kolejny krok by lepiej skomunikować Polskę z Czechami. To przykład tego, jak fundusze europejskie pomagają zacieśniać więzi między narodami i gospodarkami państw członkowskich Unii” – podkreślił Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: