GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Weź udział w prototypowaniu i poznaj projekty GZM

Metropolia GZM, fot. Metropolia GZM

W październiku w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w pobliżu Rawy powstał prototyp miejsca zielonego i bezpiecznego. Pojawiły się meble miejskie, stoły piknikowe i donice z roślinnością, aby zademonstrować, że skuteczna przemiana tej przestrzeni jest możliwa.

Teraz czas na zaangażowanie kolejnych użytkowników – 12 i 17 listopada odbędą się spacery badawcze na temat zmiany przestrzeni wokół Rawy, a 14 listopada – prelekcje na temat działalności Metropolii GZM.

Zaangażowanie użytkowników przestrzeni w dyskusję o kierunkach jej rozwoju to ważny krok dalszego projektowania terenów wokół Rawy. Swoją opinią i propozycjami zmian będą mogli podzielić się wszyscy, którzy odwiedzają to miejsce już teraz lub mogą odwiedzać w przyszłości, gdy zmieni ono swoją funkcję i zagospodarowanie. Na terenie katowickiego kampusu UŚ będzie można się spotkać, by rozmawiać o wizji przemiany terenów nad Rawą i budowy w oparciu o nie jednego z najważniejszych projektów Europejskiego Miasta Nauki 2024 – Zielonej Strefy Nauki.

Wywiady realizowane od 12 do 17 listopada będą prowadzone przez osoby związane z Metropolitalną Szkołą Prototypowania. Celem jest znalezieniu kolejnych impulsów do planowania przekształceń, aby wspólnie z ludźmi korzystającymi z tego obszaru zastanowić się, przez kogo i w jaki sposób ten teren powinien być wykorzystywany, a także co musi się nad Rawą zmienić.

Odbędą się dwa spacery:

12 listopada – Spacer historyczno-konsultacyjny z udziałem ekspertów – mieszkańcy godz. 11.00-13.00; Aula Rektorat, ul. Bankowa 12,
17 listopada – Spacer historyczno-konsultacyjny z udziałem ekspertów – studenci godz. 11.00-13.00; CINIBA (Bankowa 11), sala konferencyjna

Zebrane informacje zaprezentowane będą w formie rekomendacji, które zostaną wykorzystane podczas planowania trwałej zmiany przestrzeni Zielonej Strefy Nauki.

Ponadto 14 listopada (poniedziałek) w Auli Rektoratu przy ul. Bankowej 12 o godz. 10:00 odbędzie się Metropolitalna Szkoła Prototypowania, a następnie, od 12:30 – otwarte spotkanie pn. Metropolia Inspiruje. Podczas spotkania omawiane będą następujące projekty realizowane przez GZM:

12:30-12:48 – InfoGZM
12:48-13.06 – Otwarte dane GZM
13:06-13:24 – Gospodarka obiegu zamkniętego
13:24-13:42 – Miasta przyjazne pokoleniom
13:42-14:00 – Transport i mobilność

Przekazana wiedza może stać się inspiracją dla studentów m.in. przy szukaniu źródeł informacji koniecznych do nauki czy przy przygotowaniu prac dyplomowych, albo dla pracowników naukowych m.in. w ramach prowadzonych zajęć, sięganiu po źródła informacji.

Proces zmian przestrzeli nad Rawą został przygotowany i zrealizowany przez Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz Miastem Katowice.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: