GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Powstał katalog zieleni w Metropolii

Metropolia GZM

Gdy wakacyjny czas wolny musimy spędzić w mieście, wówczas chętniej korzystamy z tego, co ma nam do zaoferowania okoliczna miejska zielona infrastruktura. Gdzie się wybrać? Metropolia GZM opisała parki znajdujące się w jej gminach członkowskich.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest bardzo bogata w tereny zieleni urządzonej oraz naturalnej

Chcąc wybrać dla siebie najbardziej dogodne miejsce na odpoczynek, można skorzystać z portalu InfoGZM, w której skatalogowano wszystkie tereny zieleni występujące na obszarze Metropolii.

GreenGZM przedstawia galerię parków, która zawiera opis wszystkich parków znajdujących się w gminach GZM, oraz mapę terenów zielonych. Mapa prezentuje ona w przestrzeni wszystkie tereny zieleni publicznej w gminach jak parki, skwery, otwarte tereny rekreacyjne, na tle lasów i zbiorników wodnych oraz tereny cenne przyrodniczo.

Dodatkowo na portalu InfoGZM można zapoznać się z treścią specjalnie opracowanych raportów tematycznych, które dotyczą ochrony środowiska. Analizie zostały poddane takie obszary jak zieleń miejska, gospodarowanie wodami oraz jakość powietrza.

Zakładka Green GZM:

Green GZM
Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: