GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Metropolia wprowadza nowe kasowniki i automaty biletowe

Metropolia GZM

Obsługa płatności zbliżeniowych, dotykowe ekrany oraz intuicyjny układ graficzny, to główne cechy nowych urządzeń w komunikacji miejskiej. Pierwsze kasowniki pojawią się w 25 autobusach obsługujących Gliwice oraz okoliczne gminy na metroliniach M 100 i 104.

Montaż nowych kasowników i automatów to jeden z elementów prac związanych z wprowadzeniem nowego systemu płatności w komunikacji miejskiej. Wszystkie nowe autobusy i tramwaje, kursujące w ramach ZTM, będą systematycznie wyposażone w dwa rodzaje nowych urządzeń. Pierwsze to automaty z dużym ekranem dotykowym do obsługi kart ŚKUP oraz realizacji płatności kartami płatniczymi. Podobne urządzania funkcjonują od 2019 r. w pojazdach komunikacji miejskiej w Tychach.

Drugie rozwiązanie to kasowniki obsługiwane przy pomocy wbudowanych w ekran przycisków funkcyjnych. Służą one wyłącznie do obsługi karty ŚKUP.

Liczba nowych urządzeń w pojeździe ma odpowiadać liczbie drzwi. Przykładowo, autobus z trzema wejściami będzie miał zamontowany jeden automat biletowy dwa kasowniki. Dzięki temu rozwiązaniu swój przejazd będą mogli opłacić zarówno pasażerowie korzystający z karty ŚKUP jak i chcący użyć karty zbliżeniowej.

Nowe urządzenia będą obowiązkowo montowane wraz z nowymi pojazdami. Przewoźnicy będą mieli 12 miesięcy od zawarcia umowy, aby zamontować automaty i kasowniki w swoich pojazdach.

Metropolia GZM będzie także wprowadzać system płatności zbliżeniowych we wszystkich pojazdach, które obsługują linie na podstawie wcześniej zawartych umów. Będą one wyposażone w co najmniej jeden automat biletowy do realizacji kartami płatniczymi oraz ŚKUP. W tym celu ogłosiła przetarg na dostawę 1305 tych nowych urządzeń. Ich liczba może się zwiększyć o kolejne 200 sztuk. Taka opcja została zapisana w warunkach zakupu.

Po zamontowaniu pierwszych automatów i kasowników w autobusach pasażerowie mogą zgłaszać opinie i informacje na temat ich funkcjonowania drogą internetową. Będą one wykorzystane w dalszych pracach nad rozwojem systemu.

Uwagi należy wysyłać na adres: kasowniki@metropoliagzm.pl

Jakie taryfy obsługują nowe automaty i kasowniki?

Automaty biletowe z ekranem dotykowym

● Zarejestrowanie wejścia i wyjścia w taryfie odległościowej, która jest taryfą domyślną. Nie wymaga to od pasażera wykonywania żadnych czynności poza przyłożeniem Karty ŚKUP do czytnika. W momencie zarejestrowania wejścia, rezerwowana jest kwota należna za przejazd do końca kursu. Przy zarejestrowaniu wyjścia system dokonuje rozliczenia przejazdu za rzeczywiście przejechany odcinek.
● Zakup jednorazowych biletów strefowo-czasowych (1miasto/20 minut, 2miasta/40 minut, sieć/90 minut) oraz biletu dziennego, dla jednej lub kilku osób (w opcji normalnej jak i ulgowej).
● Zakup biletów w taryfie odległościowej z rejestracją wejścia i wyjścia dla jednej lub kilku osób.
● Aktywowanie (skasowanie) biletu zapisanego wcześniej na Karcie ŚKUP.
● Sprawdzenie stanu salda e-portmonetki oraz listy biletów zapisanych na Karcie ŚKUP lub sprawdzenie ważności zakupionego uprawnienia do przejazdu – wybór funkcji na ekranie.

Poza tymi funkcjonalnościami, w przypadku posiadania biletu zapisanego na Karcie ŚKUP, po przyłożeniu karty do czytnika (bez dodatkowego wyboru funkcji), system dokona automatycznego skasowania jednego biletu. W przypadku posiadania na karcie kilku różnego rodzaju biletów- wyświetlona zostanie ich lista, celem dokonania wyboru tego, który chce się skasować.

W przypadku posiadania zapisanego na Karcie ŚKUP biletu długookresowego wieloprzejazdowego z limitem przejazdów, po przyłożeniu karty do czytnika (bez dodatkowego wyboru funkcji), nastąpi zarejestrowanie przejazdu wraz ze zmniejszeniem stanu licznika z ilością przejazdów.

Mały kasownik bez ekranu dotykowego, z trzema przyciskami funkcyjnymi

● Zarejestrowanie wejścia i wyjścia w taryfie odległościowej, która jest taryfą domyślną. Nie wymaga to od pasażera wykonywania żadnych czynności poza przyłożeniem Karty ŚKUP do czytnika. W momencie zarejestrowania wejścia, rezerwowana jest kwota należna za przejazd do końca kursu. Przy zarejestrowaniu wyjścia system dokonuje rozliczenia przejazdu za rzeczywiście przejechany odcinek.
● Zakup biletu w taryfie odległościowej z rejestracją wejścia i wyjścia dla przejazdu ulgowego (dotyczy pasażerów, którzy nie posiadają zapisanej ulgi na karcie, a chcą skorzystać z przejazdu ulgowego) – wybór funkcji na kasowniku.
● Sprawdzenie stanu salda e-portmonetki oraz biletów zapisanych na Karcie ŚKUP lub sprawdzenie ważności zakupionego uprawnienia do przejazdu – wybór funkcji na kasowniku.
● Możliwość zmiany języków na głównym ekranie (dostępne: niemiecki, angielski, polski) – wybór funkcji na kasowniku.

Poza tymi funkcjonalnościami, w przypadku posiadania biletu zapisanego na Karcie ŚKUP, po przyłożeniu karty do czytnika (bez dodatkowego wyboru funkcji), system dokona automatycznego skasowania jednego biletu. W przypadku posiadania na karcie kilku różnego rodzaju biletów, wyświetlona zostanie ich lista, która pozwoli na dokonanie dokonania wyboru tego, który chce się skasować.

W przypadku posiadania zapisanego na Karcie ŚKUP biletu długookresowego wieloprzejazdowego z limitem przejazdów, po przyłożeniu karty do czytnika (bez dodatkowego wyboru funkcji), nastąpi zarejestrowanie przejazdu wraz ze zmniejszeniem licznika z liczba przejazdów.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: