GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Obchody Barbórki na Politechnice Śląskiej

Jadwiga Witek, Politechnika Śląska / fot. PŚ

Uroczystości Barbórkowe Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej odbyły się 3 grudnia w Arenie Gliwice (Mała Arena) przy ul. Akademickiej 50 w Gliwicach.

Doroczne święto górników na Politechnice Śląskiej rozpoczęło się o 9:00 mszą świętą w kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Łużyckiej w Gliwicach. O godzinie 16.00 w Arenie odbył się koncert Orkiestry Dętej KWK „Sośnica", a sama uroczysta akademia barbórkowa rozpoczęła się o 17.00.

Uroczystość była okazją do wręczenia godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. Andrzejowi Karbownikowi, rektorowi Politechniki Śląskiej w latach 2008-2016, a także innych odznaczeń i stopni górniczych.

Tradycyjnie w programie znalazły się również: wręczenie przechodniej honorowej szpady górniczej dla przodującej grupy studenckiej, a na zakończenie oficjalnej części akademii – uroczysty „Skok przez skórę", symbolizujący przyjęcie do stanu górniczego nowicjuszy, czyli studentów I roku kierunków związanych z branżą wydobywczą.

– Obecna sytuacja jest dla nas wyzwaniem nie tylko z uwagi na zagrożenie koronawirusem i rosnącą liczbę zakażeń w naszym regionie, ale przede wszystkim z uwagi na transformację energetyczną, która szczególnie dotyczy górnictwa i przyszłości wydobycia węgla kamiennego. Sytuacja ta nie pozostaje bez znaczenia dla przyszłości kształcenia wykwalifikowanych kadr dla tej branży. Konieczne jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju, a Politechnika Śląska ma w tym zakresie duży potencjał. Także dzięki współpracy z przemysłem i samorządami naszego regionu – powiedział rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

– Przed branżą górniczą i kadrą Uczelni stawiane są nowe wyzwania i możliwości w zakresie zwiększania wydajności, automatyzacji procesów wydobycia kopalń, a także wykorzystania naszej wiedzy na rynkach międzynarodowych. Dostosowanie kształcenia i treści programowych oraz oferty dydaktycznej do możliwości obecnego i przyszłego rozwoju technologicznego, opracowanie efektywnych technologii wydobycia, przetwarzania i wykorzystania różnych surowców naturalnych, to główne kierunki naszych działań w kolejnych latach – dodał rektor.

Spotkanie barbórkowe to niezwykłe wydarzenie podkreślające nie tylko znaczenie górnictwa dla gospodarki państwa, ale także jego rolę w tworzeniu kultury i obyczajowości śląskiego regionu.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: