GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Dzień Krajobrazu 2021 w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Metropolia GZM

Dzień Krajobrazu obchodzimy 20 października, a jego ideą jest budowanie świadomości społecznej w zakresie jakości otaczającej nas przestrzeni. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że w 2021 roku tematem przewodnim Dnia Krajobrazu jest „przestrzeń otwarta”.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to teren silnie zurbanizowany, o przemysłowych tradycjach, zamieszkiwany przez 2,3 mln osób. Ale nie znaczy to, że nasz krajobraz wypełnia tylko gęsta zabudowa, kominy fabryczne i szyby kopalniane. Na dowód odwiedziliśmy Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, będący żywą definicją hasła „przestrzeń otwarta”.

Śląski Ogród Botaniczny zajmuje powierzchnię niemal 100 ha i charakteryzuje się rzadko spotykanym bogactwem siedlisk przyrodniczych. Miejsce to zostało w ogromnej części stworzone przez samą naturę, której nie trzeba odtwarzać sztucznie, jak to często bywa w ogrodach i parkach, które zakładane są w zabudowanych przestrzeniach miast.

Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk, zachowanie cennych, a zanikających upraw polnych i łąkowych oraz starych odmian drzew owocowych. Nie bez znaczenia jest działalność polegająca na prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Nie ma wątpliwości, że Śląski Ogród Botaniczny to idealne miejsce do odwiedzania o każdej porze, a już szczególnie w tak wyjątkowym momencie, jak Dzień Krajobrazu. Warto przy tym pamiętać, że takich pereł w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii można znaleźć więcej. Metropolia to w dużej mierze tereny zielone, o czym można się przekonać odwiedzając statystyki na portalu InfoGZM.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: