GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania dzikiej plaży

UM Tychy / fot. materiały organizatora

Rozstrzygnięto konkurs studencki na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach.

Jury w składzie Hanna Skoczylas (z-ca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju), Kamila Haja, Magdalena Storożenko i Wojciech Lesiak (pracownicy wydziału Innowacji i Inwestycji Urzędu Miasta Tychy), Anna Syska (Miejski Konserwator Zabytków), prof. PŚ Andrzej Duda oraz prof. PŚ Tomasz Wagner nagrodziło pięć prac. Dwie równorzędne nagrody I stopnia (z nagrodą pieniężną w wysokości 1500 pln) otrzymały:

- praca wykonana przez zespół w składzie: Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel (Monada, numer 1380)
- praca wykonana przez zespół w składzie: Paweł Białas, Kamil Bryłka, Michał Ciebień (Tyskie lampiony, numer 5243).

Decyzją Komisji przyznano także 3 równorzędne wyróżnienia (z nagrodą pieniężną w wysokości 600 PLN). Wyróżnienie otrzymały zespoły w składzie:

- Agnieszka Stawinoga, Monika Binioszek, Szymon Świderski, Paweł Aleksy (5669)
- Jakub Nobis, Jakub Nowakowski (7900)
- Daria Bal, Katarzyna Kędziorczyk, Nicole Kossowska (6146)

Rozdanie nagród odbędzie się 25 sierpnia na terenie Browaru Obywatelskiego w Tychach w trakcie międzynarodowych warsztatów z designu Meeting of Design Students Silesia (MEDS). Zwycięskie projekty posłużą jako inspiracja do kształtowania przestrzeni na „dzikiej plaży” nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. Autorom zwycięskich prac gratulujemy.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: