GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Nowoczesne trolejbusy trafią do Tychów

UM Tychy

W ramach projektu pn. "Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu zasilania" zostanie zakupionych 6 nowoczesnych trolejbusów hybrydowych oraz zmodernizowane zostaną podstacje trakcyjne.

Marcin Rogala, prezes Tyskich Linii Trolejbusowych, podpisał umowę o dofinansowanie tego wartego ponad 23 miliony złotych projektu. Umowa na realizację tyskiego oraz innych projektów dot. rozwoju elektromobilności na Śląsku, została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim, w obecności Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – w ramach realizacji „Programu dla Śląska” – dofinansuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz 34 punkty ładowania.

– Program NFOŚiGW, z którego pochodzi połowa dofinansowania śląskiej inwestycji, jest przykładem skutecznej realizacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązań podjętych przez rząd w „Programie dla Śląska”. W ten sposób poprawiamy jakość życia w regionie, jak również ograniczamy emisję tlenków azotu, których przekroczenia stanowią wspólne wyzwanie dla samorządu oraz ministerstwa – mówił podczas uroczystości minister Michał Kurtyka.

Najwięcej pojazdów, bo aż 32, kupi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Pozostali beneficjenci to oprócz Tyskich Linii Trolejbusowych, które otrzyma 6 pojazdów, Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu (3 pojazdy) oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. (2 pojazdy).

– Trolejbusy, które trafią do Tychów są pojazdami innowacyjnymi, i są w pewnym sensie połączeniem trolejbusu i autobusu elektrycznego. Podstawowym źródłem napędu będą zabudowane baterie, a sieć trakcyjna będzie służyła ich ładowaniu. Ponadto nowe pojazdy będą wyposażone we wszystkie niezbędne systemy ułatwiające pracę kierowcy oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej – mówi Marcin Rogala, prezes TLT.

Zakup jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego w ramach programu Gepard II. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi: 23.346.050,00 zł netto, w tym:

9.922.071,00 zł - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi (42,5%)
9.922.071,00 zł - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi: (42,5%)
3.501.907,00 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (15%)

Nowoczesne trolejbusy mają pojawić się w Tychach za ok. 14 miesięcy. Obecnie flota Tyskich Linii Trolejbusowych składa się z 23 trolejbusów i 2 autobusów elektrycznych.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: