GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Trwa rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Pyskowicach

UM Pyskowice / fot. Panova

Mija miesiąc od rozpoczęcia rewitalizacji dworca kolejowego w Pyskowicach. Jak dużo jest do zrobienia pokazuje m.in. zamieszczone zdjęcie. Miasto inwestując w obiekt chce nie tylko uratować zabytek, ale przede wszystkim stworzyć atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i twórczej działalności.

Końcowy przystanek prac będzie jednocześnie punktem startowym dla nowej instytucji – „Stacji kultury”.

Przypomnijmy, że przetarg na realizację I etapu w formule "zaprojektuj i wybuduj" wygrała wiosną ubiegłego roku firma Milimex SA z Siemianowic Śl. Dokumentację wykonawczą przygotowała firma FS Projekt sp. z o. o. z Lędzin, która jest autorem m.in. projektu Centrum Usług Senioralnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Obiekt został wyróżniony w konkursie na najlepszą przestrzeń województwa śląskiego. Zapowiada się więc, że w naszym mieście powstanie coś wyjątkowego.

Z uwagi na znaczne koszty inwestycję podzielono na etapy. W pierwszej kolejności przystąpiono do modernizacji zabytkowej, pochodzącej z końca XIX wieku, nieruchomości. Całość prac w tym etapie ma kosztować 7.341.410,58 zł. Projekt posiada dofinansowanie w kwocie 1 688 913,44 zł z RPO WŚl, z a budżetu państwa w wysokości 198 695,68 zł.

Wstępnie założono, że roboty zostaną zakończone do 5 grudnia 2022 roku, ale wykonawca spodziewa się skrócenia tego okresu - nawet na koniec bieżącego roku. Trzymamy kciuki za powodzenie planów. Stan obiektu – o czym świadczy też fotografia powyżej – wymaga bowiem dużych nakładów pracy. Dach to tylko jeden z przykładów elementów konstrukcji, które wymagają wymiany lub odtworzenia.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że prace modernizacyjne to wstęp do dalszych działań. Program funkcjonalno – użytkowy projektu „Stacja kultury” przewiduje, że w skład centrum wejdą kawiarnia internetowa, biblioteka/mediateka, sale dydaktyczne i konferencyjne. Wydzielona zostanie sala „koncertowa", sala ćwiczeń np. do zajęć jogi lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Wpleciona zostanie również funkcja obsługi podróżnych w postaci niewielkiej poczekalni z automatami biletowymi, dostępnej całą dobę. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: