GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Przebudowa dworca w Bieruniu Nowym

UM Bieruń / fot. mat. prasowe

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się prace związane z przebudową budynku starego dworca kolejowego w Bieruniu Nowym i przystosowaniem go na potrzeby nowoczesnego Centrum Przesiadkowego. Zakończenie inwestycji przewidziane jest natomiast na drugą połowę 2021 roku.

Przebudowa budynku dworca kolejowego to jeden z elementów większego zadania. Miasto Bieruń pozyskało ponad 6 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację kilkuelementowego projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.

Modernizacja starego budynku dworca i przystosowanie go do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego (wraz z Bike&Ride oraz Park &Ride) to ostatnie z zadań, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Wszystkie pozostałe inwestycje realizowane w ramach tego wieloelementowego projektu służą już mieszkańcom.

Szeroko zakrojony projekt zakłada:
- gruntowny remont budynku dworca kolejowego i rewitalizację przyległego do niego terenu,
- zaadaptowanie budynku gospodarczego stojącego obok dworca m.in. na funkcjonalny parking rowerowy (Bike&Ride).

Pozostałe zadania (są już zrealizowane):
- wykonanie oświetlenia drogi rowerowej biegnącej pomiędzy Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym (od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki),
- utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej - do ulicy Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy - Bieruń Stary,
- wybudowanie nowoczesnej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej, komunikującej obecną drogę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola.

Inwestycja realizowana jest w formule ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z.o.o Sp.k. oraz Firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur. Koszt inwestycji to 6 789 600,00 zł.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: