GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Polscy urbaniści docenili rynek w Orzegowie

UM Ruda Śląska

Rynek w Orzegowie, dzielnicy Rudy Śląskiej, otrzymał I wyróżnienie w prestiżowym konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w kategorii „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”.

Organizatorem 14. już edycji konkursu było Towarzystwo Urbanistów Polskich, które co roku dokonuje wyboru najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych w kraju.

- Kolejny raz okazuje się, że przeprowadzane w Rudzie Śląskiej rewitalizacje mogą być wzorem dla innych miast. To zaszczyt, a jednocześnie potwierdzenie tego, że obrany przez nas kierunek zagospodarowywania przestrzeni przyjaznych dla mieszkańców ma sens – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Jury rozstrzygniętego przed kilkoma dniami konkursu wyróżnienie przyznało za „kompleksową rewitalizację publicznego wnętrza urbanistycznego otoczonego przez zabudowę mieszkaniową, usługową i sakralną”. Kapituła konkursu - jak można przeczytać w uzasadnieniu - „doceniła trafne i estetyczne wykorzystanie przestrzeni do realizacji celów społecznych, nadanie miejscu funkcji centrotwórczych oraz wykształcenie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej dla mieszkańców”.

Zakończona w 2018 r. przebudowa rynku w Orzegowie polegała na rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi i Huloka. Inwestycja swoim zasięgiem objęła obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa.

- Najważniejszą jej częścią była przebudowa terenu wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła i terenu przy ul. Czapli, pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a parkingiem. W ten sposób powstały połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny, wokół kościoła oraz plac dolny, poniżej – wylicza wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Ich łącznikiem jest istniejąca skarpa, na której wybudowane zostały schody oraz specjalna pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana została fontanna.

W ramach realizacji zadania przebudowany został także fragment ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżowania z ul. kard. A. Hlonda w kierunku zachodnim ma charakter ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Przebudowane zostało również oświetlenie oraz zainstalowano ławki oraz dużą pergolę, a poza tym zadbano o zieleń. Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł, z czego miasto pozyskało ponad 3 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W rozstrzygniętej 14. edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce wyłoniono ogółem 9 najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. Główna nagroda - Grand Prix przyznana została dla rozbudowy infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce. Pozostałe nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: „Przestrzeń publiczna w zieleni”, „Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni”, „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”. W ostatniej kategorii, w której I wyróżnienie przypadło Rudzie Śląskiej, główną nagrodę przyznano zagospodarowaniu byłych terenów kolejowych w Pleszewie, a II wyróżnienie Woonerfowi na ulicy Abrahama w Gdyni.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze wyróżnienie dla rewitalizacji rynku w Orzegowie. Wcześniej, bo w 2019
r., inwestycja ta otrzymała tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w województwie śląskim. Podczas tej samej edycji konkursu taki sam tytuł przyznany został także Stacji Biblioteka na zrewitalizowanym dworcu
w Chebziu.

W ostatnich 10 latach miasto na inwestycje z zakresu rewitalizacji przeznaczyło ponad 75 mln zł. To blisko 10% poniesionych w tym czasie wszystkich wydatków inwestycyjnych. W tym roku na ten cel w budżecie miasta zabezpieczono 8,4 mln zł. Z tych pieniędzy m.in. zakończona zostanie rekultywacja terenu po dawnej koksowni Orzegów oraz kontynuowana będzie dalsza budowa Traktu Rudzkiego.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: