GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Tarnowskie Góry
Miasto w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Tarnowskie Góry

O MIEŚCIE

Tarnowskie Góry

województwo:

Śląskie

region:

Górny Śląsk

ziemia:

Śląsk

państwo:

Rzeczpospolita Polska

burmistrz:

Arkadiusz Czech

obszar:

83,72 km²

mieszkańcy:

61 229

poczta:

42-600, 42-60342-606, 42-609, 42-612 i 42-680

rejestracje:

STA

KONSULTACJE SPOŁECZNE

96% głosów za metropoliąW związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład metropolii, została zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują, do związku metropolitalnego. W Tarnowskich Górach konsultacje trwały od 13 do 24 kwietnia 2017 roku. Łącznie oddano 388 głosów, z czego 345 głosów (96%) było na tak, 14 głosów (4%) na nie, a 29 głosów było nieważnych. Przeczytaj więcej o konsultacjach.

RYNEK PRACY

Praca w Tarnowskich Górach

Położone w Metropolii Tarnowskie Góry są atrakcyjnym miejscem zatrudnienia. Poznaj rynek pracy w Tarnowskich Górach.  Sprawdź aktualne oferty pracy w GZM:

w Urzedzie Metropolitalnym
w jednostkach organizacyjnych

Przeczytaj wiecej o pracy w GZM.

Co wyróżnia Tarnowskie Góry


Z powstaniem Tarnowskich Gór nierozerwalnie wiążą się dwa dokumenty wydane przez śląskich książąt Jana II Dobrego i Jerzego Pobożnego. Pierwszy z nich, Ordunek Dolny (czes. Důlní řád), wydany w Bytomiu w 1526 roku był aktem wolności górniczej, umożliwiającym rozwój górnictwa na tym obszarze. Drugi dokument, wydany dwa lata później w Opolu, Ordunek Górny (czes. Horní řád), był przywilejem gwareckim, regulującym warunki pracy i płacy w kopalniach srebra i ołowiu, nazywany również pierwszym w historii kodeksem prawa pracy. W zamian za przywileje dla miast i gwarków, książęta otrzymywali część zysków z kopalni.

W połowie XVI w. Tarnowskie Góry były największym na Górnym Śląsku ośrodkiem wydobycia kruszcu. Ciekawostką jest, że w dzisiejszej dzielnicy miasta Strzybnicy uruchomiono pierwszą na kontynencie europejskim, a drugą na świecie, sprowadzoną z Anglii maszynę parową do odwadniania wyrobisk górniczych. Innym wartym odnotowania faktem jest pierwsza tzw. pielgrzymka "ślubowana", czyli taka kiedy cała miejscowość podejmuje zobowiązanie corocznej pielgrzymki. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, która ustąpiła po procesji błagalnej do Piekar Śląskich. Na pamiątkę tego zdarzenia tarnogórzanie zobowiązali się udawać corocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Tradycja ta trwa do dzisiaj i rozpoczęła też niezwykle popularne pielgrzymki piekarskie również z innych miejscowości.

Z Tarnowskich Gór pochodzi znany językoznawca i popularyzator wiedzy o języku polskim, profesor Jan Miodek.Dzielnice Tarnowskich Gór


Tarnowskie Góry składają się z następujących dzielnic: Bobrowniki Śląskie, Lasowice, Opatowice, Osada Jana, Piekary Rudne, Pniowiec, Repty Śląskie, Rybna, Sowice, Stare Tarnowice, Strzybnica, Śródmieście-Centrum.

Pokaż Tarnowskie Góry w Metropolii!


Zapraszamy do publikowania w Informatorze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat swojej miejscowości - chętnie zamieścimy interesujące artykuły czy wiadomości zarówno tekstowe, jak i zdjęciowe. Poza informacjami, które zbieramy i selekcjonujemy indywidualnie, chętnie promujemy nadesłane materiały, o ile tylko związane są z Metropolią lub miejscowościami wchodzącymi w jej skład.


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mobilnie


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: