GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Imielin
Miasto w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Imielin

O MIEŚCIE

Imielin

województwo:

Śląskie

region:

Górny Śląsk

ziemia:

Śląsk

państwo:

Rzeczpospolita Polska

burmistrz:

Jan Chwiędacz

obszar:

27,99 km²

mieszkańcy:

8 888

poczta:

41-407

rejestracje:

SBL

KONSULTACJE SPOŁECZNE

86% głosów za metropoliąW związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład metropolii, została zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują, do związku metropolitalnego. W Imielinie konsultacje trwały od 26 kwietnia do 10 maja 2017 roku. Łącznie oddano 187 głosów, z czego 150 głosów (86%) było na tak, 24 głosy (14%) na nie, a 13 głosów było nieważnych. Przeczytaj więcej o konsultacjach.

RYNEK PRACY

Praca w Imielinie

Położony w Metropolii Imielin jest atrakcyjnym miejscem zatrudnienia. Poznaj rynek pracy w Imielinie.  Sprawdź aktualne oferty pracy w GZM:

w Urzedzie Metropolitalnym
w jednostkach organizacyjnych

Przeczytaj wiecej o pracy w GZM.

Co wyróżnia Imielin


Terytorium miasta cechuje zróżnicowanie rzeźby terenu. W jego północno-wschodniej części znajdują się wzniesienia zwane Garby Imielina. Południowo-zachodnia część miasta jest równinna, znajdują się tam złoża węgla kamiennego.

Na terenie Imielina (i częściowo Chełma Śląskiego) znajduje się Zbiornik Imieliński - zbiornik wody pitnej, oficjalnie nazwany zbiornikiem Dziećkowice. Zbiornik został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zapory i ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła).Dzielnice Imielina


Imielin składają się z następujących dzielnic: Cisowiec, Granice, Imielin-Jazd, Jamnice, Nowa Gać, Pasieczki, Stara Gać, Wioski.

Pokaż Imielin w Metropolii!


Zapraszamy do publikowania w Informatorze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat swojej miejscowości - chętnie zamieścimy interesujące artykuły czy wiadomości zarówno tekstowe, jak i zdjęciowe. Poza informacjami, które zbieramy i selekcjonujemy indywidualnie, chętnie promujemy nadesłane materiały, o ile tylko związane są z Metropolią lub miejscowościami wchodzącymi w jej skład.


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mobilnie


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: