GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Chełm Śląski
Gmina wiejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Chełm Śląski

O GMINIE

Chełm Śląski

województwo:

Śląskie

region:

Górny Śląsk

ziemia:

Śląsk

państwo:

Rzeczpospolita Polska

wójt:

Stanisław Jagoda

obszar:

23,22 km²

mieszkańcy:

6 144[

poczta:

41-403

rejestracje:

SBL

KONSULTACJE SPOŁECZNE

100% głosów za metropoliąW związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład metropolii, została zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują, do związku metropolitalnego. W Chełmie Śląskim konsultacje trwały od 14 do 27 kwietnia 2017 roku. Łącznie oddano 34 głosy, z czego 34 głosy (100%) były na tak. Przeczytaj więcej o konsultacjach.

RYNEK PRACY

Praca w Chełmie Śląskim

Położony w Metropolii Chełm Śląski jest atrakcyjnym miejscem zatrudnienia. Poznaj rynek pracy w Chełmie Śląskim.  Sprawdź aktualne oferty pracy w GZM:

w Urzedzie Metropolitalnym
w jednostkach organizacyjnych

Przeczytaj wiecej o pracy w GZM.

Co wyróżnia Chełm Śląski


Największym wzniesieniem jest Chełmska Góra zwana Smutną Górą. Na północnych krańcach Chełmu Śląskiego usytuowany jest zbiornik wody pitnej, oficjalnie nazwany zbiornikiem Dziećkowice – teren po byłej kopalni piasku w Imielinie. Zbiornik znajduje się administracyjnie w granicach Imielina (większość) i Chełmu Śląskiego (tu znajduje się oczyszczalnia).

Zbiornik Dziećkowice został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zapory i ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła).Sołectwa Chełma Śląskiego


Chełm Śląski składają się z następujących sołectw: Chełm Mały, Chełm Śląski, Kopciowice.

Pokaż Chełm Śląski w Metropolii!


Zapraszamy do publikowania w Informatorze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat swojej miejscowości - chętnie zamieścimy interesujące artykuły czy wiadomości zarówno tekstowe, jak i zdjęciowe. Poza informacjami, które zbieramy i selekcjonujemy indywidualnie, chętnie promujemy nadesłane materiały, o ile tylko związane są z Metropolią lub miejscowościami wchodzącymi w jej skład.


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mobilnie


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: