GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Wyniki konsultacji społecznych w BędzinieGZM / fot. Polar123, Jan Mehlich, EwkaaPytanie, na jakie odpowiadali wszyscy chętni mieszkańcy, brzmiało: „Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta/gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, została zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują, do związku metropolitalnego.

W Będzinie konsultacje trwały od 13 do 27 kwietnia 2017 roku. Łącznie oddano 360 głosów, z czego 320 głosów (94%) było na tak, 19 głosów (6%) na nie, a 21 głosów było nieważnych.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli posiadający czynne prawo wyborcze mieszkańcy gminy, która deklarowała chęć przystąpienia do metropolii. Mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na kilka sposobów - poprzez złożenie kwestionariusza ankietowego w urzędzie gminy, przesłając go pocztą tradycyjną lub mailową, a także poprzez wypełnienie kwestionariusza ankietowego w online na stronie internetowej gminy.

Czym są konsultacje i jak do nich doszło

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą urząd gminy prowadzi z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Zasadniczym celem konsultacji jest informacja, co mieszkańcy sądzą na temat spraw istotnych dla społeczności.

Rada Miasta Katowice 10 kwietnia przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Katowic, dotyczących wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim, rozpoczynając tym samym proces konsultacji. Jednocześnie Rada Miasta Katowice, zgodnie z zapisami ustawy o związku metropolitalnym zwróciła się do rad gmin o podjęcie uchwały dot. przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gmin.

Rada Miasta zwróciła się do 40 rad w gminach: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Kobiór Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice.

Co dał wynik konsultacji

Konsultacje społeczne mają znaczenie doradczego głosu mieszkańców gminy, na podstawie którego rada gminy podejmuje ostateczną decyzję. Posiłkując się wynikiem konsultacji poszczególne gminy przyjęły uchwały deklarujące przystapienie do metropolii, kóre były następnie przekazane do Rady Miasta Katowice, jako radzie wyznaczonej przez rządową ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim do sprawy utworzenia metropolii. W konsekwencji 29 maja 2017 roku wniosek o powołanie metropolii został jednogłośnie przyjęty przez katowickich radnych i następnie złożono go za pośrednictwem Śląskiego Wojewody do Ministra Spraw Wewnętrznych, by na jego podstawie do 30 czerwca 2017 r. rząd wydał rozporządzenie o utworzeniu metropolii w województwie śląskim.

Wedle przyjętych przez Sejm 9 marca 2017 roku dniem formalnego powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia jest 1 lipca 2017 r., natomiast rozpoczyna ona działalność z początkiem 2018 roku. Związek metropolitalny będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa – 5 proc. udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku, a więc nawet 250 mln zł rocznie. Będzie także otrzymywał składki z budżetów tworzących go gmin.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: