Siemianowice Śląskie - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia  GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Siemianowice Śląskie
Miasto na prawach powiatu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Siemianowice Śląskie

O MIEŚCIE

Siemianowice Śląskie

województwo:

Śląskie

region:

Górny Śląsk

ziemia:

Śląsk

państwo:

Rzeczpospolita Polska

prezydent:

Rafał Piech

obszar:

25,5 km²

mieszkańcy:

68 011

poczta:

41-100, 41-103 i 41-106

rejestracje:

SI

KONSULTACJE SPOŁECZNE

94% głosów za metropoliąW związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład metropolii, została zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują, do związku metropolitalnego. W Siemianowicach Śląskich konsultacje trwały od 13 do 26 kwietnia 2017 roku. Łącznie oddano 189 głosów, z czego 169 głosów (94%) było na tak, 10 głosów (6%) na nie, a 10 głosów było nieważnych. Przeczytaj więcej o konsultacjach.

SKŁAD MIASTA

Podział administracyjny

Siemianowice Śląskie składają się z następujących dzielnic: Centrum, Michałkowice, Bańgów, Przełajka, Bytków. Używane są też zwyczajowe nazwy części miasta: ....

Pokaż Siemianowice Śląskie w Metropolii!


Zapraszamy do publikowania w Informatorze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat swojej miejscowości - chętnie zamieścimy interesujące artykuły czy wiadomości zarówno tekstowe, jak i zdjęciowe. Poza informacjami, które zbieramy i selekcjonujemy indywidualnie, chętnie promujemy nadesłane materiały, o ile tylko związane są z Metropolią lub miejscowościami wchodzącymi w jej skład.


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mobilnie


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: