GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Bezpłatna komunikacja publiczna dla kierowców w "dni smogowe"Natalia Goik / fot. Flying Andy

„Konieczne jest podjęcie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez zachęcanie mieszkańców Metropolii, aby w trakcie dni, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 pozostawili swoje samochody oraz korzystali z bezpłatnych przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego”

Dzień po pierwszym w 2018 roku ustanowionym przez Koleje Śląskie dniu bezpłatnych przejazdów kolejowych dla właścicieli samochodów z powodu panującego smogu powołano spotkanie mające na celu integrację tej akcji u wszystkich przewoźników publicznych w metropolii. Porozumienie w tej sprawie zawarła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Koleje Śląskie, KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry. Metropolia na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem akcji w 2018 roku zaplanowała w budżecie 1 milion złotych.

Kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów?
- każda osoba legitymująca się aktualnym dowodem rejestracyjnym samochodu oraz jedna osoba towarzysząca.


Jakich środków transportu dotyczy akcja?
- wszystkie pociągi, autobusy, tramwaje, trolejbusy na terenie metropolii należące do Kolei Śląskich, KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry.


Gdzie będzie ogłaszany "dzień smogowy"?
- na stronie Kolei Śląskich www.kolejeslaskie.com do godziny 15:00 dnia poprzedzającego akcję (lub w ciągu 4 godzin w sytuacjach nadzwyczajnych).


Prawo do bezpłatnych przejazdów Koleje Śląskie będą wprowadzać uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dni, w które prognozowane normy zanieczyszczeń powietrza będą przekroczone przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów określonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W przypadku pozostałych przewoźników bezpłatne przejazdy będą odbywały się na podstawie wewnętrznych decyzji poszczególnych organizatorów transportu publicznego kiedy prognozy przekroczenia norm zanieczyszczeń będą dotyczyć przynajmniej jednego z dwóch obszarów WIOŚ w metropolii.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: