GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Urządzenie do pomiaru smogu od PSGArtur Michniewicz / fot. Polska Spółka Gazownictwa

Knurów to kolejna z 22 gmin, którym Polska Spółka Gazownictwa przekazała profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości powietrza, w ramach realizacji kampanii społecznej pod hasłem „PRZYŁĄCZ SIĘ - LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”. Celem kampanii jest walka ze smogiem, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców.

Miasto otrzymało od Polskiej Spółki Gazownictwa urządzenie pomiarowe, dzięki któremu będzie miało możliwość monitorowania stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Wyniki, aktualizowane w czasie rzeczywistym, będą prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na terenie miasta oraz online na stronie Urzędu Miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić jakość powietrza na swoim terenie.

Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w stację meteo, która monitoruje temperaturę, wilgotność powietrza oraz siłę wiatru. Wynik te są analizowane, podawane jako temperatura odczuwalna i prezentowane na wyświetlaczu miejskim.

- Jedną z zalet urządzenia jest jego mobilność. Można przenosić je w dowolne miejsce i dzięki temu mieć kontrolę nad jakością powietrza na konkretnym terenie – podkreślają eksperci programu. Gmina otrzymuje zatem kolejne narzędzie do walki o czyste powietrze.

Smog to poważny problem w miejscowościach i gminach na południu Polski, w tym w Knurowie. Zanieczyszczenia powietrza powodują choroby płuc i dróg oddechowych, alergie, stany zapalne układu krążenia i miażdżycę, a także zwiększają ryzyko zawału serca. Smog przyczynia się do rozwoju nawet 18% nowotworów i skraca średnią długość życia o ponad 2 lata. Zanieczyszczenie powietrza to przede wszystkim efekt korzystania ze złej jakości paliw, użytkowania starych kotłów węglowych czy wręcz palenia śmieciami.

Prezydent Knurowa Adam Rams powiedział, że walka ze smogiem to wyzwanie dla całego kraju, a na czarnej liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie miasta polskie niestety są w czołówce. Prezydent dodał, że należy zrobić wszystko, by to zmienić, dlatego miastu zależy na owocnej współpracy z Polską Spółką Gazownictwa.

Ziemowit Podolski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego PSG w Zabrzu, omówił założenia kampanii oraz najważniejsze inwestycje Spółki w województwie śląskim. Dodał również, że PSG systematycznie rozbudowując sieć dystrybucji gazu daje możliwość korzystania z gazu ziemnego mieszkańcom tych gmin, którzy dotychczas musieli ogrzewać domy innymi – znacznie mniej ekologicznymi rodzajami paliw. Korzystanie z gazu ziemnego jest jedną z najbardziej efektywnych metod walki ze smogiem.

Skutki zanieczyszczenia powietrza to nie tylko nieodwracalne szkody środowiskowe. To przede wszystkim zagrożenie zdrowia naszego i kolejnych pokoleń.

- Problem jakości powietrza występuje w Polsce nie od dzisiaj. Ale dopiero międzynarodowe raporty nagłośnione przez ogólnopolskie media rozpowszechniły ten temat. I tak według zestawienia Europejskiej Agencji Środowiska Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem najwyższych stężeń pyłów PM2,5 oraz benzo-a-pirenu wśród wszystkich państw UE – powiedziała Dominika Mucha, ekspertka z Politechniki Warszawskiej, zajmująca się zagadnieniem wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

- Problem jakości powietrza stanowi duże wyzwanie zarówno dla polityków, jak i obywateli. Jest on złożony i zależy od wielu czynników. Stąd też wiele działań, które można i należy przedsiębrać w celu jego eliminacji. Wśród nich znajdują się m.in. zmiany prawne związane z wprowadzeniem norm jakości dla paliw stałych, rezygnacja z paliw stałych na rzecz ogrzewania gazowego i elektrycznego czy też termomodernizacja. Pomocne będą narzędzia finansowe, które umożliwią ich realizację oraz skuteczna kontrola wdrażania zwiększająca efektywność tych działań - podkreśliła Dominika Mucha.

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency) „Air quality in Europe 2017” w Polsce z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu  każdego roku umiera przedwcześnie około 46.000 osób, a dodatkowe 2.700 osób z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu.

Więcej o kampanii

Organizatorem kampanii „PRZYŁĄCZ SIĘ - LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH” jest należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa, która realizuje „Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski na lata 2018-2022”. Spółka zachęca mieszkańców do korzystania z gazu ziemnego, najczystszego i najbardziej ekologicznego paliwa, jako alternatywy dla starych pieców i kotłów węglowych.

Partnerami kampanii są: Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP i Politechnika Warszawska.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: