GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Innowacyjne oświetlenie poprawi bezpieczeństwo pieszychUM Katowice / fot. UM Katowice

Na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Stawową w Katowicach zamontowano podświetlenia krawędzi przejścia dla pieszych. Choć rozwiązanie nie jest nowe – podobne rozwiązanie można spotkać w holenderskim Bodegraven, niemieckim Augsburgu, a także Swarzędu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu i Krakowie – urządzenia wykorzystane w Katowicach zostały dopracowane, by były skuteczne bez względu na pogodę, również w słoneczne dni, a także mogły być pomocne dla osób niepełnosprawnych oraz małych dzieci. To oznacza, że w Katowicach wprowadzane jest najprawdopodobniej rozwiązanie jedyne w świecie.

- Pomysł zabudowy sygnalizacji w krawędzi jezdni nie jest nowym pomysłem. Jednak w Katowicach chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, które z jednej strony pozwoli nam poprawić bezpieczeństwo przechodniów, którzy wędrują po mieście z smartfonami, z drugiej strony będzie także udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych oraz zwróci uwagę na potrzeby dzieci. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą CTG Sp. z o.o., która już od kilku lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe dzięki uzyskanej dotacji unijnej w zakresie oświetlenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem, w szczególności najmłodszych, którzy niejednokrotnie nie zwracają uwagi na standardową sygnalizację, dlatego należy szukać nowych, innowacyjnych rozwiązań, które przy wykorzystaniu dostępnych na rynku technologii mają istotny wpływ na jakość życia w mieście – dodaje Marcin Krupa.

Wiosną Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie podświetlenia krawędzi przejścia dla pieszych przez ul. Mickiewicza na skrzyżowaniu z ul. Stawową. zgodnie z założeniami przetargowymi urządzenia mają mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych. System charakteryzuje się:

  • emisją czytelnych sygnałów świetlnych w słoneczne dni dla pozostałych pieszych uczestników ruchu w szczególności korzystających z telefonów komórkowych,
  • emisją dynamicznych sygnałów świetlnych, które rozpoznawalne byłyby przez osoby z zaburzeniami wzroku, w tym cierpiące na protanopię czy deuteranopię (popularnie zwaną daltonizmem),
  • dynamicznym dostosowywaniem mocy świetlnej do panujących warunków pogodowych w dzień oraz w nocy,
  • wysokim bezpieczeństwem w zakresie pełnej realizacji autodiagnostyki w trybie Real-Time zgodnie z obowiązującymi przepisami normami,
  • możliwość uruchomienia innych usług dla niewidomych, niepełnosprawnych lub starszych w zakresie automatycznej radiowej detekcji osoby w tym przesłania tej informacji do sterownika (w celu wydłużenia trwania sygnału zielonego o czas niezbędny do pokonania przejścia przez jezdnię).

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, ofertę złożyło konsorcjum Synchrogop Sp. z o.o. Firma podjęła się realizacji zamówienia opierając się na sygnalizatorach opracowywanych przez firmę CTG Sp. z o.o, które obecnie wykonawca musi w czasie rzeczywistym zintegrować z sterownikami. Inwestycja o wartości 158,7 tys. zł jest w trakcie instalacji.

- Obecnie przez firmę Synchrogop przy udziale firmy CTG sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju wykonywane są prace instalacyjne. Przewidujemy, że jeszcze na przełomie lipca i sierpnia po przeprowadzonych kalibracjach, testach i przeanalizowaniu zapisanych informacji z zabudowanych w urządzeniach czujników, urządzenia zostaną docelowo uruchomione – zapowiada Przemysław Marek, dyrektor realizacji projektów w firmie CTG i dodaje, że dodatkowe funkcje wskazane jako opcjonalne w postępowaniu przetargowym - rozszerzające usługi dla osób niewidomych, niepełnosprawnych oraz starszych - będą uruchomione w wyniku kontynuacji prac badawczo rozwojowych w 2020 roku.

- Już na obecnym etapie, praktycznie można stwierdzić, że Katowice w zakresie stosowanych rozwiązań są liderem w skali światowej mając na uwadze, że zastosowana nowa koncepcja sygnalizacji jest unikalna. Krótko mówiąc uruchamiane rozwiązanie nie posiada odpowiednika na świecie - podsumowuje Przemysław Marek.

Specjalne rozwiązanie dla dzieci

W prace zaangażowany jest także katowicki radny Tomasz Szpyrka, który już na etapie testów laboratoryjnych zwracał uwagę m.in. na potrzeby najmłodszych, którzy mogą być beneficjentami takiej sygnalizacji. Dzięki temu uwzględniono potrzeby osób z wadami wzroku, a wartością dodaną będzie emisja czytelnych i ciekawych sygnałów dla małych dzieci, których wzrok bardzo często skierowany jest w kierunku ziemi gdzie docelowo miała być zabudowana sygnalizacja posadzkowa. Sygnały świecące w kolorze czerwonym pozwalają dziecku zrozumieć, że ma się zatrzymać przed linią, natomiast dynamiczny sygnał zielony oznacza, że można przechodzić. Forma sygnału jest atrakcyjna co sprawia, że dziecko czeka i jednocześnie przyswaja pożądane nawyki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: