GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


W Katowicach powstaje Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.InkUM Katowice / fot. Katowice Oficjalny Kanał

Rawa.Ink – taką nazwę przyjmie powstający przy ul. Teatralnej 17a Miejski Inkubator Przedsiębiorczości. Pomysł Oli Celuch został wybrany spośród 50-ciu propozycji nadesłanych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Urząd Miasta w Katowicach. Zwyciężczyni zostanie nagrodzona aparatem fotograficznym. Poza nagrodą główną przyznane zostaną również dodatkowe wyróżnienia dla pomysłodawców takich propozycji jak: „HajerHub", „KatoINQbator", „KIP Katowicki Inkubator Przedsiębiorczości", „INQATO" oraz „InKato". Rawa.Ink będzie miejscem spotkań nauki, technologii i biznesu, gdzie wspierani będą m.in. przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy twórcy start-up'ów.​

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany przy ul. Teatralnej 17a, będzie pełnił funkcję przestrzeni dostępnej w ramach najmu, oferującej pomoc w zakresie optymalizacji procesów doskonalenia pomysłu biznesowego, promocji oraz networking'u. W celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb najemców oraz użytkowników, utworzona zostanie kompleksowa infrastruktura składająca się ze:

  • Strefy coworkingowej – otwartego miejsca spotkań oraz miejsca organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń ułatwiających tworzenie sieci kontaktów.
  • Strefy pracy indywidualnej – przestrzeni przeznaczonej do najmu biurek do pracy indywidualnej.
  • Strefy business – strefy zlokalizowanej na piętrze, przeznaczonej dla rozwijającej się działalności mikro i małych firm.
  • Strefy Fab-Lab – przestrzeni podzielonej na pracownie, umożliwiające stworzenie realnych rzeczy na podstawie własnych projektów.

Przestrzeń z podziałem na strefy umożliwi realizację projektów w wielu obszarach, gdzie nauka i technologia będą kluczem do poszukiwania nowych zagadnień i udoskonaleń.

- Miejski Inkubator Przedsiębiorczości będzie miejscem wyjątkowym w swojej kategorii. Będzie to miejsce, gdzie biznes i start-up'y będą się mogły stale spotykać z administracją samorządową. A jak wiemy w zakresie wspierania biznesu Katowice robią bardzo dużo. Urząd Miasta zrobił kolejny krok by być bliżej przedsiębiorców. Zwłaszcza tych innowacyjnych, start-up'owych, których bardzo potrzebujemy – tak projekt Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ocenia Tomasz Gardian, założyciel Ogrodów Przedsiębiorczości, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy ze społecznością start-up'ową.

Rozwój pasji i zainteresowań użytkowników Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przyczyni się do zakładania własnych firm w Katowicach, co skutkować będzie wzmocnieniem wizerunku Katowic, jako miejsca przyjaznego innowacji i przedsiębiorczości.

Katowice to dynamicznie rozwijające się miasto, które od wielu lat przechodzi przemianę struktury gospodarki, wcześniej opartej na przemyśle ciężkim i górnictwie. Dzięki odpowiednim zasobom ludzkim, zapleczu naukowo-badawczemu oraz korzystnemu położeniu stanowi idealne miejsce do inwestowania i życia.

- Cieszę się, że Katowice wychodzą z inicjatywą wspierającą młodych przedsiębiorców. Nie zapominajmy, że sektor MŚP stanowi 99% naszej gospodarki, a Śląsk wraz z województwem mazowieckim są liderami tego rynku w Polsce – dostrzega Marek Lesz, który reprezentuje Coworking#Krzywa12.

Miasto Katowice podejmuje liczne inicjatywy, mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz wsparcie start-up'ów – jednym z nich jest stworzenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie inspirującej przestrzeni służącej spotkaniom, rozwojowi i pracy wszystkim zainteresowanym innowacyjnością oraz przedsiębiorczością.

W Inkubatorze realizowane będą działania takie jak szkolenia, warsztaty, festiwale nauki i innowacji, oraz możliwość współpracy z mentorami z różnych dziedzin, stanowiące wsparcie rozwoju firmy.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: