GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Gliwickie Centrum Przesiadkowe na prostejUM Gliwice / fot. Pas Projekt, M. Baranowski

Mostostal Zabrze Biprohut dokończy projektowanie Centrum Przesiadkowego, a przed miastem otwiera się szansa na złożenie wniosku o dofinansowanie unijne tej inwestycji. Umowa z projektantem została podpisana 24 stycznia. Na wykonanie całości zadania związanego z projektowaniem Centrum Przesiadkowego w Gliwicach firma ma 25 tygodni od dnia podpisania umowy.

Budowa Centrum Przesiadkowego będzie jedną z największych i najważniejszych inwestycji w Gliwicach. Jego powstanie obok zmodernizowanego dworca kolejowego wprowadzi nową jakość do krajobrazu centrum miasta. Ścisłe centrum Gliwic zyska nowe oblicze – w ramach inwestycji zostaną zmodernizowane i przebudowane sąsiednie ulice, a także ważny punkt Gliwic, plac Piastów.

Głównym zadaniem zabrzańskiej firmy będzie dokończenie dokumentacji projektowej, w tym przygotowanie i przekazanie do 20 marca projektów budowlanych, dokumentacji ZRID i dokumentacji zgłoszeniowej, umożliwiających Miastu Gliwice zdobycie wielomilionowej dotacji z Unii Europejskiej na budowę Centrum Przesiadkowego. Chodzi o kwotę ok. 130 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy dworzec autobusowy z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym, budynkiem pomocniczym i tunelem. Będzie to nowoczesny obiekt, zintegrowany z dworcem kolejowym systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem komercyjnym.

Przewidziano przebudowę ul. Bohaterów Getta Warszawskiego wraz z odcinkiem ul. Zwycięstwa, placu Piastów i odcinka ul. Piwnej, ul. Składowej z fragmentem ul. Warszawskiej, ul. Okopowej, ul. Na Piasku i placu przed dworcem PKP oraz fragmentu ul. Tarnogórskiej. Na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic Kolberga i Tarnogórskiej z Centrum Przesiadkowym. Zaplanowano także ścieżkę rowerową łączącą trasę rowerową Centrum – Sośnica z drogami rowerowymi na terenie Centrum Przesiadkowego, wykonanie zadaszonych parkingów dla jednośladów oraz stacji wypożyczalni rowerów na terenie Centrum.

W przyszłości cały kwartał przebudowanego ścisłego centrum Gliwic wraz ze zmodernizowaną ul. Zwycięstwa stanie się kolejną wizytówką Gliwic i nową, przyjazną przestrzenią miejską.Udostępnij artykuł!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: