Chełm Śląski - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia  GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Chełm Śląski
Gmina wiejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Chełm Śląski

O GMINIE

Chełm Śląski

województwo:

Śląskie

region:

Górny Śląsk

ziemia:

Śląsk

państwo:

Rzeczpospolita Polska

wójt:

Stanisław Jagoda

obszar:

23,22 km²

mieszkańcy:

6 144[

poczta:

41-403

rejestracje:

SBL

KONSULTACJE SPOŁECZNE

100% głosów za metropoliąW związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład metropolii, została zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują, do związku metropolitalnego. W Chełmie Śląskim konsultacje trwały od 14 do 27 kwietnia 2017 roku. Łącznie oddano 34 głosy, z czego 34 głosy (100%) były na tak. Przeczytaj więcej o konsultacjach.

SKŁAD GMINY

Podział administracyjny

Chełm Śląski składają się z następujących sołectw: Chełm Mały, Chełm Śląski, Kopciowice.

Co wyróżnia Chełm Śląski


Największym wzniesieniem jest Chełmska Góra zwana Smutną Górą. Na północnych krańcach Chełmu Śląskiego usytuowany jest zbiornik wody pitnej, oficjalnie nazwany zbiornikiem Dziećkowice – teren po byłej kopalni piasku w Imielinie. Zbiornik znajduje się administracyjnie w granicach Imielina (większość) i Chełmu Śląskiego (tu znajduje się oczyszczalnia).

Zbiornik Dziećkowice został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zapory i ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła).

Pokaż Chełm Śląski w Metropolii!


Zapraszamy do publikowania w Informatorze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat swojej miejscowości - chętnie zamieścimy interesujące artykuły czy wiadomości zarówno tekstowe, jak i zdjęciowe. Poza informacjami, które zbieramy i selekcjonujemy indywidualnie, chętnie promujemy nadesłane materiały, o ile tylko związane są z Metropolią lub miejscowościami wchodzącymi w jej skład.


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mobilnie


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: